Jos Sloot: elke stem telt

Procedure verkiezingen anhangersraod en huishoudelijk reglement

Profiel bestuurslid Anhangersraod:

Uit de statuten en het huishoudelijke reglement valt op te maken dat de Anhangersraod volledig op democratische principes is gebaseerd. De procedures zijn openbaar. Elke seizoenkaarthouders van De Graafschap mag zich verkiesbaar stellen voor een plaats binnen de Anhangersraod, op het moment dat er een plaats in het bestuur vrijkomt. Alle seizoenkaarthouders op de tribune van een verkiesbaar bestuurslid mogen stemmen en hebben op deze wijze een bindende voordracht voor wie er in de Anhangersraod komt.

Het bestuur van de Anhangersraod is een vertegenwoordiging uit verschillende gelederen en zal worden verdeeld onder: Groep 1: 4 Seizoenkaarthouders
Groep 2: 4 Seizoenkaarthouder / sponsoren
Groep 3: 1 Erelid, 1 Oud speler, 1 Clubeigenaar

Een lid van de Anhangersraod vertegenwoordigt alle supporters bij gesprekken met het dagelijks bestuur en de Raad van Commissarissen van DE GRAAFSCHAP en andere voorkomende gesprekspartners. Een lid van de Anhangersraod vervult een voorbeeldfunctie en dient zich dienovereenkomstig te gedragen.

Uitgangspunten

 • Iedereen in bezit van SCC mag zich kandidaat stellen
 • Er worden 11 nieuwe Anhangersraod leden gekozen
 • Stemrecht alleen voorbehouden aan bezitter SCC.
 • Kandidaat presenteert zich aan stemgerechtigde Anhangers via CV
 • Persbericht in Graafschap Bode (4-7-2013). Hierin wordt het proces mbt te houden verkiezingen beschreven.
 • Juli/augustus/september: huidige Anhangersraod gaat actief lobbyen en de raod bij personen en binnen de gelederen onder de aandacht brengen.
 • Verkiezingen vinden plaats september/oktober 2013: aanmeldingen kandidaten tot 1 oktober 2013
 • Elke stemgerechtigde Anhanger kiest uit alle kandidaten zijn eigen ideale “Elftal” bestaande uit :
  • 4 Seizoenkaarthouders
  • 4 Seizoenkaarthouder / sponsoren
  • 1 Erelid
  • 1 Oud speler
  • 1 Clubeigenaar
 • Vanaf 1 oktober t/m 30 november 2013 kan er gestemd worden en kunnen kandidaten campagne voeren: De Anhangersraod ondersteund de communicatie
 • December zal het nieuwe bestuur bekend en aangesteld worden
 • Vanaf 1 januari 2014: nieuwe bestuur Anhangersraod operationeel

Aanmeldingsformulier bestuurslid De Anhangersraod van de Graafschap

Download hier het aanmeldingsformulier.

Huishoudelijk Reglement Stichting Anhangersraod DE GRAAFSCHAP

De seizoenkaarthouders, zijnde de Anhangers, worden vertegenwoordigd door haar bestuur van 11 personen, genoemd de Anghangersraod.

Naast communicatie orgaan van en naar de achterban en belangenbehartiger van de seizoenkaarthouders, is de Anhangersraod een adviesorgaan ten behoeve van de directie en Raad van Commissarissen van de Graafschap BV.

Onderliggend aan de rechten van Anhangersraod is het “Reglement Adviesrecht Anhangersraod”

In dit huishoudelijk reglement worden de bevoegdheden en procedures die betrekking hebben op bestuurders van de Stichting Anhangersraod nader omschreven.

Art. 1 Gedrag

Een lid van de Anhangersraod vertegenwoordigt alle supporters bij gesprekken met het dagelijks bestuur en de Raad van Commissarissen van DE GRAAFSCHAP en andere voorkomende gesprekspartners. Een lid van de Anhangersraod vervult een voorbeeldfunctie en dient zich dienovereenkomstig te gedragen.

Waar over hij/hem/zijn gesproken wordt heeft dit eveneens betrekking op een vrouwelijk bestuurslid/anhanger

Art. 2 Verkiezingen, roulatieschema Anhangersraod-bestuursleden

Het bestuur van de Anhangersraod is een vertegenwoordiging uit verschillende gelederen en zal worden verdeeld onder:

Groep 1: 4 vanuit Seizoenkaarthouders
Groep 2: 4 vanuit Seizoenkaarthouders, welke tevens Businessclub leden/ Sponsoren zijn
Groep 3: 3 vanuit Ereleden, oud spelers, stadioneigenaren

Elk seizoen vinden verkiezingen plaats op met inachtneming van een roulatieschema. Het roulatieschema is als volgt:

Het aangaan van een bestuursfunctie binnen de Anhangersraod wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar en kan maximaal met 1 termijn worden verlengd.

Vanaf de start van seizoen 2016 zal er een roulatiesysteem gaan plaatsvinden:

Ieder jaar zal er vanuit iedere vertegenwoordigde groep een bestuurslid uitstromen en vervangen worden door open verkiezingen met kandidaat-leden uit dezelfde groep..

De verkiezingen worden als volgt georganiseerd:

 1. Bekendmaking van de verkiezingen voor de betreffende groep in alle ter beschikking staande media (eigen site, diverse supporterssites, De Graafschapbode, DRAN, enz.);
 2. Kandidaat-leden dienen zich, voor de schriftelijk bekend gemaakte deadline, schriftelijk bij de secretaris te melden. Daarvoor zijn minimaal de personalia vereist en zal gebruik gemaakt worden van een standaard aanmeldingsformulier waar gevraagd zal worden naar meerdere gegevens zoals motivatie, (supporters)verleden e.d.;
 3. De Anhangersraod stelt de kandidaat-leden voor in alle ter beschikking staande media;
 4. De Anhangersraod maakt het mogelijk voor de supporters om stemmen voor kandida(a)t(en) uit iedere vertegenwoordigde groep uit te brengen;
 5. Indien en voor zover er minder of evenveel supporters zich kandidaat stellen, hoeven geen feitelijke verkiezingen meer plaats te vinden. De Anhangersraod is dan gerechtigd de kandidaat- leden te benoemen als lid.
Art. 3 Verkiezingen, roulatieschema Dagelijks Bestuur:

De Anhangersraod kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het roulatieschema is als volgt:

Jaar 1: voorzitter

Jaar 2: penningmeester

Jaar 3: secretaris

In jaar 4 is de voorzitter weer aan de beurt enz. enz.

Art 4 Vergaderstructuur

De Anhangersraod komt minimaal 10 keer per jaar als bestuur bij elkaar om te vergaderen, en vaker indien noodzakelijk. Eén keer in de 2 maanden zal er vanuit het dagelijks bestuur van de Graafschap B.V. minimaal 1 afgevaardigde de vergadering bezoeken.

Tevens zal 2x per jaar (waarschijnlijk in mei en januari) een delegatie van de RvC de vergadering op verzoek van de Raod bijwonen.

Bijbehorende bestanden

Aanmeldingsformulier best

nieuws archief

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact