Sjoerd -TjibbeDTC- Weikamp nieuwe commissaris

De Raad van Commissarissen (RvC) wordt per direct aangevuld met Sjoerd Weikamp (34). Weikamp zal binnen de RvC het aandachtsgebied communicatie en marketing gaan controleren. De geboren en getogen Doetinchemmer is mede-eigenaar en hoofdredacteur van EventBranche, vakmedia in de eventmarketing- en live communicatie branche en staat al jarenlang bekend als een fanatiek supporter.

Daarnaast was Weikamp één van de drijvende krachten achter de D'RAN-shirtsponsoractie, waarmee destijds meer dan een kwart miljoen euro werd opgehaald. Ook organiseerde en presenteerde hij diverse supportersbijeenkomsten en was hij één van de 11 eigenaren van De Graafschap-café Hattrick.

Henk Zweers, voorzitter RvC: ‘Sjoerd is voorgedragen door de Anhangersraod en voldoet aan het profiel dat wij vastgesteld hebben. Wij hebben met hem gesprekken gevoerd en Sjoerd weet wat de rol en positie van de RvC is. Wij zijn blij in hem een enthousiaste en kundige communicatie- en marketingprofessional binnen onze Raad te hebben. Wat mij persoonlijk betreft, vind ik het geweldig dat met Sjoerd Weikamp en Carl Berlo een jongere generatie tot de Raad is toegetreden.'

Weikamp is het eerste RvC-lid dat is aangedragen door de Anhangersraod. Het jongste orgaan binnen de voetbalclub bestaat vooralsnog uit 11 personen uit alle geledingen van de club en heeft van de club de mogelijkheid gekregen om één RvC lid voor te dragen. Weikamp : ‘Dat is uniek in de historie van De Graafschap. Dit orgaan laat zien dat ereleden, sponsoren, supporters en investeerders samen de club zijn en juist nu de rug rechten. Ik ben er trots op dat de mensen die nu in de Raod zitten en veel werk achter de schermen hebben verzet, mij unaniem naar voren hebben geschoven. Dat vertrouwen en de alles overheersende clubliefde zijn dé drijfveren om juist nu te knokken voor onze mooie club. Er gebeurt in rap tempo heel veel binnen De Graafschap. De schouders moeten en gaan er echt weer onder. Laat mijn aanstelling daar dan ook maar een signaal van zijn.'

Weikamp: ‘De terugloop in seizoenkaarthouders doet natuurlijk pijn, daar hoef je niet om heen te draaien, maar ik ken zo veel supporters die met een soort liefdesverdriet thuis zitten. Alles en iedereen binnen de club wil die liefde weer herstellen. Deze club was en is van de mensen en is echt anders dan alle andere clubs in Nederland. Dat onderscheidende Superboeren-gevoel is nooit weggeweest, maar moet weer veel duidelijker aan de oppervlakte komen te liggen. Iedereen moet weer op zijn of haar manier trots kunnen zijn op De Graafschap. Dus hoop ik met alles in mij dat de mensen die de afgelopen 2 jaar zijn afgehaakt, weer het gevoel krijgen dat deze club veel te mooi is om niet naar toe te gaan. Juist nu moeten we samen laten zien hoe bijzonder De Graafschap is!'

Maarten Hagelstein, onder veel supporters bekend als Hagel, is toegetreden tot de Anhangersraod van de Graafschap. Zijn kandidatuur komt voort uit zijn bemoeienissen met de Manifestgroep, de supportersgroep die sinds anderhalf jaar betrokken en kritisch volger van De Graafschap. Hagel is opvolger van Arjan Everink die door drukke werkzaamheden zijn activiteiten voor de Anhangersraod moest opgeven.

Gestreepte sokken - altijd

De een vindt het overdreven, de voetballers zelf halen er hun schouders over op. Maar de echte diehard Graafschap-supporters willen hun helden in blauwwit gestreepte sokken zien. Altijd. De sokken zijn kenmerkend voor de club, net zo belangrijk als de horizontal gestreepte shirts. Ze zijn meer dan een paar stukjes textiel. Ze vertegenwoordigen een cultuurgoed. Daarom heeft de directie van de Graafschap besloten dat het eerste elftal in zijn thuiswedstrijden altijd met blauw-wit gestreepte sokken speelt. Altijd.

De Anhangersraod heeft daar stevig op aan gedrongen. Op het twitteraccount van de Anhangersraod kwamen afgelopen weken veel vragen hierover. De Brigata Tifosi voerde ook al gesprekken hierover met directeur Henk Bloemers. Directeur Henk Bloemers erkent nu het belang en is het met de diehard-fans eens. Hij belooft het probleem dat kledingsponsor Nike geen gestreepte sokken levert, op te lossen.

Notulen van de and van secretaris Ronald Kwaaitaal

Verslag 4e bijeenkomst Anhangersraod

Donderdag 11 juli 2013

Aanwezig: Wim van de Louw, Jos Sloot, Sandra Luijmes, Paul Velthorst, Ferry Nahon, Hans Boesberg, Herman Schutte, Maarten Hagelstein en Ronald Kwaaitaal (verslag).

Op uitnodiging: Henk Zweers (RvC) en Henk Bloemers (directie)

Afwezig m.k.g.: Derk Haank

Voorzitter Jos Sloot opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom.

Verslag:

Voor het eerste deel van deze vergadering zijn Henk Zweers (HZ)en Henk Bloemers (HB) door Anhangersraod uitgenodigd om onderstaande onderwerpen te bespreken.

  • Positie Anhangersraod en de praktijk afgelopen periode

Overleg RvC – Anhangersraod.

HZ geeft namens RvC aan dat het overleg met de Raod gestructureerd moet worden. Reglement moet snel definitief worden vastgelegd. Dit om te voorkomen dat het reglement en het verwachtingspatroon niet sporen, hetgeen tot frustraties en teleurstelling zal leiden.

Overleg Directie – Anhangersraod

RvC heeft aan de directie geadviseerd de vergaderingen met de Raod vast te leggen en de onderwerpen te benoemen die dan zeker aan de orde moeten komen. ( voorbeeld: vergadering met budget, idem jaarrekening). Voorgesteld wordt 6 x per jaar.

HB stuurt de Raod het vergaderschema.

2x per jaar zal een delegatie van de RvC ( dus niet alleen de voorzitter) dat overleg bijwonen.

De "reorganisatie" en de benoeming van de voorzitter van de RvC

HZ geeft aan dat formeel geen directe rol ligt voor de Raod. In het geval van de "reorganisatie" kan er nog een adviesrol liggen op basis van de begroting waarin de "reorganisatie" is opgenomen. De voorzitter van de RvC wordt door de RvC zelf benoemd, moet ook leiding geven aan het team.

Achteraf geeft HZ toe de beslissing RvC voorzitter te worden beter vooraf had kunnen meedelen aan de Anhangersraod.

Last estimate begroting 2012/2013

Is geen formeel onderwerp voor de vergadering, wel is het gebruikelijk dat de directie in het overleg in grote lijnen aangeeft hoe de vlag ervoor staat.

Het negatieve eigen vermogen bedroeg in 2006 : 3.0 miljoen neg. Actuele stand : 1.9 miljoen neg.

Begrotingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni het daarop volgende jaar. Bedrijfsresultaat (= resultaat zonder transferinkomsten) : +/- 380.000,= neg. Operationeel resultaat (= resultaat met transferinkomsten) : quitte

Jaarplan seizoen 2013/2014

De door De Graafschap op 15.06.2013 bij KNVB ingediende begroting is 500.000,= neg.

Aan de uitgavenkant is niets meer te “verdienen”. Slechts door het verhogen van de inkomsten zal uiteindelijk het bedrijfs- en dus ook het operationele resultaat verbeteren.

Mogelijkheden

Meer opbrengsten (bv verkoop SCC, nu begroot op 3.600 excl. sponsorplaatsen). Uitgifte aandelen type-C. Transferopbrengsten gedurende seizoen 2013/2014.

Wvttk

Blauw-wit gestreepte sokken zijn belangrijk voor De Graafschap. Op aanraden van de Brigata Tifosi adviseert de Anhangersraod HB De Graafschap voortaan met deze sokken te spelen.

Advies wordt opgevolgd door HB.

Nadat HZ en HB zijn vertrokken worden onderstaande onderwerpen besproken.

Voordracht RvC lid

Jos Sloot en Derk Haank hebben gesprek gehad met eerste kandidaat.

Kandidaat staat open voor functie onder voorwaarde dat er draagvlak is voor hem binnen STAK, RvC, Raod en directie.

Raodsleden spreken unaniem vertrouwen uit in kandidaat.

Volgende week worden gesprekken ingepland met RvC en directie.

Indien ook die positief verlopen, advies (wel/geen benoeming) door RvC aan STAK.

Naar verwachting zal e.e.a. rondom 20 juli wereldkundig gemaakt worden.

Inrichten verkiezingen

De door Sandra en Ferry aangeboden documenten worden besproken.

Betreft:

  1. Huishoudelijk Reglement Stichting Anhangersraod De Graafschap
  2. Concept procedure verkiezingen Anhangersraod 2013

Eenieder kan zich vinden in het Huishoudelijk Reglement en de Concept procedure. Wel wordt het spoorboekje rondom de verkiezingen aangepast.

September : kandidaatstelling leden

Okt/nov : verkiezingen

Vanaf 1 januari : Anhangersraod operationeel

Communicatie mbt verkiezingen via Anhangersraod.nl

Agendapunten volgende vergadering.

  • Inrichten verkiezingen
  • Website Anhangersraod
  • Voordracht RvC lid
  • Wvttk

Voorgestelde data eerstvolgende vergadering.

Woensdag 14 augustus om 20.00 uur bij Ferry Nahon.

nieuws archief

 

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact