Snelle Verkiezingen Anhangersraod

verkiezingen online én met formulieren

Na de bekendmaking van de kandidaten kunnen seizoenkaarthouders stemmen op de kandidaat van hun keuze. Dat kan digitaal via de website www. anhangersraod.nl, maar er zullen ook stemformulieren beschikbaar worden gesteld. De kandidaten moeten  1 oktober bij de anhangersraod bekend zijn.  In de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen FC Oss op 19 oktober worden de kandidaten bekend gemaakt, op de website maar ook via flyers in het stadion. Dan vangt ook de verkiezingstijd aan. Die sluit op 15 november.

 

Huishoudelijk Reglement Stichting Anhangersraod
DE GRAAFSCHAP
De seizoenkaarthouders, zijnde de Anhangers, worden vertegenwoordigd door haar bestuur van 11 personen, genoemd de Anghangersraod.
Naast communicatie-orgaan van en naar de achterban en belangenbehartiger van de seizoenkaarthouders, is de Anhangersraod een adviesorgaan ten behoeve van de directie en Raad van Commissarissen van de Graafschap BV.
Onderliggend aan de rechten van Anhangersraod is het “Reglement Adviesrecht Anhangersraod”

In dit huishoudelijk reglement worden de bevoegdheden en procedures die betrekking hebben op bestuurders van de Stichting Anhangersraod nader omschreven.

Art. 1         Gedrag
Een lid van de Anhangersraod vertegenwoordigt alle supporters bij gesprekken met het dagelijks bestuur en de Raad van Commissarissen van De Graafschap en andere voorkomende gesprekspartners. Een lid van de Anhangersraod vervult een voorbeeldfunctie en dient zich dienovereenkomstig te gedragen.
Waar over hij/hem/zijn gesproken wordt heeft dit eveneens betrekking op een vrouwelijk bestuurslid/anhanger

Art. 2        Verkiezingen, roulatieschema Anhangersraod-bestuursleden
Het bestuur van de Anhangersraod is een vertegenwoordiging uit verschillende gelederen en zal worden verdeeld onder:
Groep 1:    4 vanuit Seizoenkaarthouders
Groep 2:    4 vanuit Seizoenkaarthouders, welke tevens Businessclub leden/ Sponsoren zijn
Groep 3:    3 vanuit Ereleden, oud spelers, stadioneigenaren   


Het aangaan van een bestuursfunctie binnen de Anhangersraod wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar en kan maximaal met 1 termijn worden verlengd.

Vanaf de start van seizoen 2016 zal er een roulatiesysteem gaan plaatsvinden:
Ieder jaar zal er vanuit iedere vertegenwoordigde groep een bestuurslid uitstromen en vervangen worden door open verkiezingen met kandidaat-leden uit dezelfde groep.

De verkiezingen worden als volgt georganiseerd:
1.    Bekendmaking van de verkiezingen voor de betreffende groep in alle ter beschikking staande media (eigen site, diverse supporterssites, De Graafschapbode, DRAN, enz.);
2.    Kandidaat-leden dienen zich, voor de schriftelijk bekend gemaakte deadline, schriftelijk bij de secretaris te melden. Daarvoor zijn minimaal de personalia vereist. Een kandidaat kan zich per email of per bief aanmelden. Daarin staan diverse  gegevens zoals motivatie, (supporters)verleden e.d.;
3.    De Anhangersraod stelt de kandidaat-leden voor in alle ter beschikking staande media;
4.    De Anhangersraod maakt het mogelijk voor de supporters om stemmen voor kandida(a)t(en) uit iedere vertegenwoordigde groep uit te brengen;
5.    Indien en voor zover er minder of evenveel supporters zich kandidaat stellen, hoeven geen feitelijke verkiezingen meer plaats te vinden. De Anhangersraod is dan gerechtigd de kandidaat- leden te benoemen als lid.


Art. 3        Verkiezingen, roulatieschema Dagelijks Bestuur:

De Anhangersraod kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het roulatieschema is als volgt:
Jaar 1: voorzitter
Jaar 2: penningmeester
Jaar 3: secretaris
In jaar 4 is de voorzitter weer aan de beurt enz. enz.


Art 4        Vergaderstructuur

De Anhangersraod komt minimaal 10 keer per jaar als bestuur bij elkaar om te vergaderen, en vaker indien noodzakelijk. Eén keer in de 2 maanden zal er vanuit het dagelijks bestuur van de Graafschap B.V. minimaal 1 afgevaardigde de vergadering bezoeken.
Tevens zal  2x per jaar (waarschijnlijk in mei en januari) een delegatie van de RvC de vergadering op verzoek van de Raod bijwonen.

nieuws archief

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact