Anhangersraod werkt aan loketfunctie

notulen 6 september

 Verslag 6e bijeenkomst Anhangersraod

Woensdag 4 september 2013

Aanwezig: Wim van de Louw, Jos Sloot, Maarten Hagelstein en Ronald Kwaaitaal (verslag).

Afwezig m.k.g.: Derk Haank, Sandra Luijmes, Hans Boesberg, Ferry Nahon,
Paul Velthorst en Herman Schutte

Voorzitter Jos Sloot opent om 20.30 uur de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom.

Verslag:

•    Vaststellen notulen vorige vergadering

Er zijn door aanwezigen geen op- of aanmerkingen geplaatst n.a.v. de notulen van de vorige vergadering.

•    Structuur van de Raod (besluitvorming, DB)
Voorgesteld is om bovenstaand aandachtspunt op te laten pakken door de binnenkort nieuw gevormde Anhangersraod.
•    Inrichten verkiezingen- uitreiken Flyers 7-9-2013 de Graafschap-Telstar

o    10.000 Flyers (A5- formaat) zijn aangemaakt door Wim.

o    Uitreiking word verzorgd door leden Anhangersraod (Wim, Ronald, Derk en Jos) met ondersteuning van een aantal vrijwilligers van de SV De Graafschap o.l.v. Ben Roelofs.

o    Flyers mogen op stoelen worden gelegd van tribunes Roodbergen en Groenendaal. Voor de overige tribunes geldt dat zij moeten worden uitgereikt bij de ingangen van betrokken tribunes.

o    Afspraak aanwezig : 16.45 bij ingang Club Actief.

•    Brief van Henk Zweers  m.b.t. begroting 2013/2014

Voorzitter van RvC Henk Zweers heeft Anhangersraod een brief gestuurd m.b.t. het nog niet vervullen van haar adviesrol van met name de  begroting 2013/2014.

De Raod heeft over dit onderwerp al in de vorige notulen aangegeven dat zij haar adviesrol om praktische redenen niet heeft kunnen uitvoeren. Ten tijde van de begrotingsbesprekingen was de huidige Raod immers nog niet samengesteld.
Achteraf adviseren heeft geen zin en heeft dan slechts de betekenis van “vaststellen”.
Over de opgestelde ingediende begroting 2013/2014 heeft de Anhangersraod verder geen op- of aanmerkingen en geeft dus een positief advies.

Verder vraagt Henk Zweers advies aan de Anhangersraod op welke wijze de financiële positie van de BVO De Graafschap gezond kan worden gemaakt.
Deze adviesvraag zal onder de aandacht worden gebracht onder de Raodsleden.

•    Communicatievoorstel

De aanwezige Raodsleden kunnen zich volledig vinden in het door Maarten ingediende Communicatievoorstel.
Dit voorstel beoogt het stroomlijnen van supportersvragen via “loketfunctie”aan de BVO De Graafschap o.l.v. Henk Bloemers.
De Raod wil via haar website www.Anhangersraod.nl een platform bieden voor de supporters waarin ze gericht vragen kunnen stelen over het wel en wee van De Graafschap.
Uitwerking van dit plan zal samen met BVO De Graafschap worden uitgewerkt.

Rond 22 uur bezoekt directeur Henk Blomers de vergadering. 

Henk legt uit wat de taken zijn van Dick Chargois. Die staan uitvoerig  vermeld op de website www.degraafschap.nl
o    Begroting 2013/2014
Ten aanzien van de begroting erkent Henk dat onze goedkeuring dit keer mosterd na de maaltijd was. Hij zal bevorderen dat de raod de begroting voortaan eerder onder ogen krijgt en niet zoals nu nadat hij al is verstuurd naar de KNVB.
o    Communicatieplan Anhangersraod
Henk is enthousiast over de loketfunctie (plan Maarten) en zegt toe daaraan, onder voorwaarden mee te zullen werken. Dat geldt ook voor Vroomans, Huistra en het andere personeel.

De volgende vergaderng is 3 oktober

nieuws archief

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact