notulen anhangersraod 3 oktober

vervolg notulen 3 oktober

Verslag 7e bijeenkomst Anhangersraod

Donderdag 3 oktober 2013

Aanwezig: Wim van de Louw, Jos Sloot, Maarten Hagelstein, Derk Haank, Herman Schutte, Sandra Luijmers en Ronald Kwaaitaal (verslag).

Afwezig : Hans Boesberg, Ferry Nahon en Paul Velthorst

Voorzitter Jos Sloot opent om 20.00 uur de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom.

Verslag:

•    Vaststellen notulen vorige vergadering

Afgesproken wordt dat bij Raodsvergaderingen waarbij directie en/of RvC zijn uitgenodigd minimaal 6 Raodsleden aanwezig moeten zijn.
Verder zijn er door aanwezigen geen op- of aanmerkingen geplaatst n.a.v. de notulen van de vorige vergadering.

•    Structuur van de Raod (besluitvorming, DB)
Voorgesteld is om bovenstaand aandachtspunt op te laten pakken door de binnenkort nieuw gevormde Anhangersraod.
Sandra heeft alvast een “schot voor de boeg” gegeven (zie onderstaand)
Structuur voorstel Anhangersraod:

Dagelijks bestuur,
3 personen, samengesteld uit de drie gelederen.
- Voorzitter: leider, communicatief sterk en contactpersoon voor RvC en DB
- Secretaris: alle administratief ondersteunende werkzaamheden
- Commissie coördinator: afstemmen werkzaamheden commissies met elkaar en bestuur

1: commissie communicatie;
Verantwoordelijk voor website, PR, publicaties, afstemming Sjoerd, bewaken communicatie vanuit de club

2: commissie cultuurbewaking
Stroomlijnen wensen van de achterban. Waarborgen opvolgen loketfunctie.

3: commissie acties
Alle acties initiëren en in werking zetten en coördinatie in uitvoering.

Vergadermomenten:
2x per jaar met RvC: alle Raodsleden
1x per kwartaal: alle Raodsleden en uitnodiging Directie voor laatste uur Daarnaast naar eigen inzicht voor DB, en commissies afzonderlijk

 


•    Verzoek Advies RvC verbeteren financiële positie BVO De Graafschap

Anhangersraod ziet een 3-tal mogelijkheden om de financiële positie van De Graafschap te verhogen waarbij tevens nagedacht is om de “verloren aanhang” weer terug te winnen.

Tip1. Onder het motto “Als je wint heb je vrienden” neemt de Anhangersraod het voortouw om de “verloren aanhang” weer terug te winnen.

Betreft gezamenlijke actie van:
a.    Een aantal “kopstukken” van de Spinnekop
b.    Brigata Tifosi
c.    Enkele populaire spelers van De Graafschap
d.    Drijvende krachten uit de BC
Betreft een kortdurende actie waarbij rekening gehouden wordt met de actuele stand van de competitie.
Eerste meetmoment is de stand op ranglijst na uitwedstrijd tegen Willem2 (12 oktober).
Gedacht wordt aan belavond(en), wervingsactie op Simonsplein etc.
Maarten en Ronald begeleiden deze actie vanuit Anhangersraod.
Tip2. Uitbreiding aankoopopties SCC
SCC worden nu per jaar aangeschaft. Optie om deze kaart voor meerdere jaren, of zelfs voor het leven, ineens aan te schaffen. Dit onder voorwaarde van directe betaling.
Voorbeelden : SCC normaal prijs 200,-
3-jarenkaart : 500,-
5-jarenkaart : 800,-
10-jarenkaart : 1500,-
Kaart voor het leven : 3.000,-
 
Tip3. Groepsacties.
Complete club uitnodigen (bv Longa, AZSV etc.)  tegen een sterk gereduceerd tarief (bv 5,- p.p incl. drankje). Hierbij ook oud-spelers De Graafschap betrekken.

 
   

•    Verkiezingen

De aanmeldingstermijn voor de verkiezingen is verstreken.
Er zijn elf aanmeldingen van supporters, vijf van de sponsoren, van de ereleden, stadioneigenaren en oud-voetballers hebben zich drie kandidaten gemeld. De namen worden 19 oktober bekend gemaakt via  www.anhangersraod.nl
en andere ter beschikking staande media. Vanaf dat moment is het ook mogelijk te stemmen.
Stemmen is mogelijk tot 15 november.

•    Wvttk
Vz van vereniging De Graafschap wil graag een keer uitgenodigd worden voor gesprek met Anhangersraod.
Jos neemt contact op met van der Kamp en nodigt hem eerstvolgende vergadering uit.

Voorgestelde data eerstvolgende vergadering.
Donderdag 31 oktober 20.00 uur
Locatie ; nnb

nieuws archief

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact